Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

Denne side er sidst opdateret 25.marts 2017

Eurofins, som er et godkendt målelaboratorie, udtager prøver af vandet. Prøverne udtages i overensstemmelse med det kontrolprogram, som Faaborg Midtfyn kommunehar udarbejdet og som der er et link til nedenfor.

Prøverne analyseres af Eurofins, og der tilgår vandværket og det kommunale tilsyn en rapport om prøveudtagningens resultat.

Der er altid en repræsentant fra vandværket til stede ved prøveudtagning for at sikre at  udtagningen foregår forskriftmæssigt.

Ønsker man yderligere oplysninger om prøvetagningerne kan disse findes på en folder Eurofins har udarbejdet.

http://www.eurofins.dk/dk/milj0/vores-ydelser/drikkevand-rent-vand/guide-kvalitetskrav-til-drikkevand.aspx

Kimtal Flidsager: 

Vandanalyserne i de seneste 3 måneder har vist at kimtallene holder sig under grænseværdierne, hvorfor den månedlige kontrol ophører

Chlorthalonil-amidsulfonsyre:

 Der er testet for chlorthalonil-amidsulfonsyre - Stoffet som har været meget omtalt den seneste tid - på ledningsnettet, og heldigvis var der ikke nogen tegn på, at stoffet findes i vandet fra Korinth Vandværk.