Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar

Der har i løbet af april desværre  været konstateret ind til flere vandbrud, disse er efter lækagesøgning fundet og fejlene er rettet.

Aflæsningen af områdemålerne den 6. juni viser ingen driftsforstyrrelser, så derfor en grøn smiley.
Driftssituationen lige nu  
  
   Ingen driftsforstyrrelser 
   Mindre driftsforstyrrelser
   Større driftsforstyrrelser