Andelsselskab med begrænset ansvar

Vandværket

Driftssituationen

Der aflæses områdemålere en gang om måneden samt ved behov, dette giver et overblik over driftssituationen.

Driftssituationen kan aflæses på forsiden på hjemmesiden via den lille runde ikon med farven grøn. gul eller rød.

Såfremt der sker ændringer i driftssituationen ændres farven på ikonet, ved kritiske driftsforstyrrelser udsendes sms til de forbrugere der har tilmeldt sig  sms - servicen.

Link til tilmeld SMS

Driftssituationen lige nu  
  
   Ingen driftsforstyrrelser 
   Mindre driftsforstyrrelser
   Større driftsforstyrrelser