Andelsselskab med begrænset ansvar

Vandværket

Persondataforordningen

24. maj 2018

Korinth Vandværk er også underlagt EU´s persondataforordningen, og der er derfor udarbejdet planer for data- og IT sikkerheden i KVA. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at de eneste data KVA har på de enkelte vandbrugere, er deres navn, adresse, mobilnummer, vandforbrug og det deraf følgende økonomiske mellemværende.

Vi gør også opmærksom på, at den enkelte husstands vandforbrug tilgår FFV´s spildevandsafdeling, således at spildevandsafgiften kan beregnes og opkræves. Den enkelte bruger kan protestere mod, at vi videregiver denne oplysning.