Korinth Vandværk

Andelsselskab med begrænset ansvar.

Vandkvalitet

 

Eurofins, som er et godkendt målelaboratorie, udtager prøver af vandet. Prøverne udtages i overensstemmelse med det kontrol program, som Faaborg Midtfyn kommune har udarbejdet og som der er et link til nedenfor.

Prøverne analyseres af Eurofins, og der tilgår vandværket og det kommunale tilsyn en rapport om prøveudtagningens resultat.

Der er altid en repræsentant fra vandværket til stede ved prøveudtagning for at sikre at  udtagningen foregår forskriftmæssigt.

Ønsker man yderligere oplysninger om prøvetagningerne kan disse findes på en folder Eurofins har udarbejdet.

http://www.eurofins.dk/dk/milj0/vores-ydelser/drikkevand-rent-vand/guide-kvalitetskrav-til-drikkevand.aspx

Chlorthalonil-amidsulfonsyre:

Der er testet for chlorthalonil-amidsulfonsyre - Stoffet som har været meget omtalt den seneste tid - på ledningsnettet, og heldigvis var der ikke nogen tegn på, at stoffet findes i vandet fra Korinth Vandværk.

Prøvetagning hos forbruger:

I henhold til vejledningen fra Faaborg Midtfyns kommune foretages der to prøvetagninger, når der gennemføres en test hos en forbruger, en umiddelbar prøvetagning, d.v.s. at det er det vand, som har stået i vandhanen måske flere timer ved dagstemperatur, der indgår i analysen, og en prøvetagning, hvor vandet har fået lov til at løbe til, det er "drikkekoldt" .

Resultatet af analysen af det "kolde" vand foreligger normalt efter 7 dage, Resultatet af analysen af det "varme" vand foreligger efter 14 dage.

Korinth Vandværk har valgt at lægge analyseresultaterne på vor hjemmeside så snart, som de foreligger, og dette er grunden til, at der foreligger analyseresultater med en uges mellemrum.