Andelsselskab med begrænset ansvar

Vandspild

Vandspild

 

For at undgå vandspild i vores forsyningsområde, anmoder vi forbrugerne om at holde øje med deres vandmålere. Vi foreslår, at man aflæser målerne en gang hver 14. dag (alternativt 1 gang hver måned).

Endvidere anmoder vi om, at forbrugerne holder øjne og ører åbne, når de bevæger sig rundt henholdsvis på deres egen grund og i forsyningsområdet.
Hvis en forbruger bliver opmærksom på et muligt vandbrud, skal han straks kontakte Ib Lauersen Tlf. 4044 5889
Hvis henvendelsen medfører til et fundet vandbrud, giver Korinth Vandværk en flaske snaps til forbrugeren, som rettede henvendelsen.   

Refusion af vandspild efter forbrugsmåleren

Vandspild kan blive en rigtig dyr oplevelse. Hvis uheldet er ude, og der er lækket vand fra en skjult installation, er der mulighed for at få refunderet både vandafgiften og vandværkets del af vandprisen. Men der skal være tale om læk fra en skjult installation, og der skal være tale om en privat forbruger.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet.

Ansøgningen udfyldes af forbrugeren og attesteres af den VVS-installatør, der har repareret skaden.

Det er vandværket, der enten afviser eller godkender ansøgningen.

Eftergivelse af kravet
Hvis kravet eftergives, skal det trækkes fra det anslåede årlige forbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3.

http://danskevv.dk/drift-og-administration/forbrugere/eftergivelse.aspx