Andelsselskab med begrænset ansvar

Ledningsnet

Ledningsnet

 

Korinth Vandværk forsyner ca. 700 husstande med rent og godt vand. Ledningsnettet, som er på  godt 40 km., er opdelt i zoner,  og for at sikre at brud på ledningsnettet opdages hurtigst muligt, aflæses vandforbruget for hver zone månedsvis. Konstateres der større vandforbrug end forventet, undersøges ledningsnettet i området for evt. brud.

For følgende områder kan vi fra elektroniske målere kontrollere forbruget timevis døgnet rundt.
Fleningevej
Gærupvej
Høbbet
Lykkehaverne
Nybo
Plantagen
Skrænten
Sollerupvej
Sybillesvej
Søboparken
Tjørnevej
Vinkelvej/Flidsager
Trollesvej

Da vandforbruget må forventes at være tæt på nul nogle af nattetimerne, kan vi på den måde se, om der er sandsynlighed for ledningsbrud.