Andelsselskab med begrænset ansvar

Regnskab

Regnskab

 

Her på siden kan du hente regnskaber og budgetter, de ligger i PDF-format, benyt blot nedenstående links.   

Årsrapporten 2020 er udarbejdet efter de seneste retningslinjer for vandværksregnskaber.

Her er der foreskrevet at vandværkerne hverken må give overskud eller underskud.

Dette klares ved at, man i driftsregnskabet under omsætningen indfører en post,
som hedder overfakturering/underfakturering, hvilket er et moderne udtryk for overskud/underskud.

På denne måde får vi driftsregnskabet til at vise et resultat.

Af balancen fremgår der nu en post, som hedder takstmæssig overdækning, hvilket er det nye ord for det, som vi før benævnte egenkapital.

I forbindelse med budgettet for 2021 fremgår driftstallene for 2020 opgjort efter vor gamle regnskabsmodel.